Historiaa näytellen

Vuoden 1983 Perinnepäivänä museolla esitettiin Martti Suntelan kirjoittama näytelmä ”Ro­vastintarkastus Asikkalassa 1678” ja vuotta myöhemmin saman tekijän ”Rovastinkäräjät Asikkalassa 1672”. Hollolan rovastia esitti Erkki Raunio.

Molemmat näytelmät perustuvat alkuperäisiin pöytäkirjoihin. Rovastin tarkastuksessa kuudennusmiehet kieltäytyivät antamasta Hollolaan rakennustarvikkeita palaneen kirkon korjaukseen ja rovastin käräjillä käsiteltiin mm. isännän juopottelua, piikatyttöjen juoruilemista ja kiroilua sekä kapteenin käyntejä sunnuntaisin Lahdessa. 

Kuudennusmiehet – keitä he olivat?

Kuudennusmies on 1600-luvulta lähtien ollut kaikissa Asikkalan kylissä. Hän oli käräjillä valittu seurakunnan edustaja, joka valvoi, että ky­läläiset elivät Herran nuhteessa ja tottelivat annet­tuja käskyjä. Kuudennusmiehet huolehtivat siitä, että kaikki talot maksoivat veronsa ja papistolle kuu­luvat maksunsa, perivät sakkoja ja ulosottoja, ja johtivat kaikkia kirkon hankkeita kuten kirkko­jen, kappelien ja pappiloiden rakentamista. Kirkkoher­ran, kir­konisännän ja kuudennusmiesten oli pidet­tävä pi­täjänkokouksia ainakin kaksi kertaa vuo­dessa, niiden pohjalta syntyivät kuntakokoukset ja kunnallis­hallinto (1865).

Bookmark the permalink.

Comments are closed.